Loading...

Glasilo

Društvo ima svoj časopis Radi pišemo z roko, ki izhaja dva krat letno, praviloma maja in novembra. Časopis je namenjen članom Društva in obravnava različne teme s področja pisanja z roko.

Številka 2/2018. Iz vsebine:

Številka 1/2018.  Iz vsebine: