fbpx
Loading...

Grafološko izobraževanje

Osnovni tečaj grafologije – NA DALJAVO

1. Uvod

​Analiza pisave ali grafološka analiza je eno zanimivih psiho diagnostičnih sredstev za spoznavanje sebe in drugih ljudi. Le malo psihologov  najdemo  v kadrovskih službah in drugih službah, ki delajo z ljudmi. A morajo kljub temu sprejemati odločitve. Ocenjujejo ljudi, njihove obnašanje, kompetence in osebnostne lastnosti. Tu je več sociologov, pravnikov, ekonomistov, pedagogov, socialnih delavcev, organizatorjev dela, ki za ocenjevanje ljudi niso formalno usposobljeni. Zaposlitveni, karierni in drugi podobni razgovori so pomembni, a včasih potrebujemo več informacij zato, da bi ljudi lažje razumeli, spoznali in se odločili. 

​Pri grafološki analizi je pomembna pisava in ne, kaj je napisano in ali je lepo napisano. Pisava ima univerzalne simbole in gibanje: črte, zanke, povezave, robove, ipd., ki kažejo posamezne značilnosti osebnosti.  Nobenega znaka ne moremo opisati kot pozitivnega ali negativnega, preden v celoti ne naredimo analize. Intenzivnost, pogostost in širši kontekst drugih grafoloških znakov dajejo končni ton analizi pisave. Analiza pisave med drugim izraža razpoloženje in čustva, osebne okuse, miselne procese, samopodobo, socialne značilnosti, potencial za doseganje ciljev, negotovost, integriteto, komunikacijske spretnosti.

​Pisava je človeška aktivnost, ki jo določa glava, roka je le pisalni instrument.  Vpliv prvega učenja na pisavo je pomemben, a z leti ljudje razvijejo svojo pisavo. Niti dva človeka na svetu nimata enake. Ljudje izražajo svoj značaj skozi pisavo; tisti s podobnimi grafičnimi znaki imajo podobne značilnosti.

2. Namen in cilj izobraževanja

​Namenjeno je vsem, ki imate priložnostni interes za grafologijo in se želite naučiti osnov v analizi pisave, ne pa postati strokovnjak na tem področju. Večina med nami misli, da se dobro poznamo, a ni vedno tako. Radi vidimo tisto, kar je dobro in pometamo pod preprogo tisto, česar ne maramo. Z osnovnim grafološkim izobraževanjem boste prišli do dveh pomembnih spoznanj. Prvič: bolje boste spoznali sebe, in drugič: lažje boste razumeli svojega partnerja, otroke, prijatelje, šefe, sodelavce in znance. Kajti človek mora najprej spoznati sebe, da bi lahko razumel druge. Biti prizanesljiv in strpen do razlik med ljudmi je lepa osebnostna lastnost. Cilj je, da boste znali sami narediti osnovno analizo pisave.

3. Način dela

Učenje na daljavo je oblika izobraževanja, za katero je značilno, da sta učitelj in študent fizično ločena. Tu ni predavanj, ni razreda, ni predpisanega urnika. Je pa osebni mentor, ki je med procesom učenja na voljo za posvetovanje in pomoč. Z njim boste povezani preko e-pošte ali Skypa. Učili se boste iz študijskega gradiva, ki bo posebej napisano za grafološko učenje na daljavo. Pripravljeno je tako, da vodi študenta skozi program izobraževanja, od začetka do konca. Pomemben del učbenika so vaje in vmesni preizkusi znanja. Preizkuse znanja, vmesne in zaključnega, boste delali doma, brez časovne omejitve.

​Ker je računalnik glavno sredstvo komuniciranja, je potrebno znati najmanj naslednje:

– odpreti in kopirati priponke,

– dostopati in iskati informacije na internetu,

– dobiti in odposlati e-pošto s priponkami,

– pisati in oblikovati dokumente v Wordu.

4. Program

I. Uvod

Pisava in grafologija. Področja uporabe grafologije. Kodeks za grafologe. Navodilo za odvzem vzorca pisave.

II. Osnovne značilnosti pisave in osebnosti: kaj pomeni, kje se vidi?

Pogled z vrha: prostor, oblika in gibanje. Naklon v pisavi. Pritisk v pisavi.  Robovi. Pisalna linija. Razmik med vrsticami, besedami in črkami. Velikost pisave. Tri cone v pisavi. Ritem v pisavi. Hitrost v pisavi. Čitljiva, nečitljiva pisava. Tiskana in pisana pisava. Oblike črk in povezave med njimi. Poenostavljena in okrašena pisava. Začetne in končne poteze. Velike začetnice. Podpis. Zgodba o črki t: cilji, moč volje, občutljivost, neodvisnost, ponos, bahavost, trma…Natančnost in površnost. Komuniciranje. Vzorci mišljenja. Nadarjenosti. Strahovi in obrambe pred njimi. Nevarni znaki. Skupaj za vedno: usklajenost. Odnosov.

​III. Izdelava grafološke analize

5. Mentorica

Mag. Marijana Jazbec 

6. Koga pričakujemo?

Ta način izobraževanja je primeren za tiste, ki so zaposleni, ki imajo natrpane urnike doma in v službi, za mlade mamice, skratka za ljudi, ki se ne morejo prilagajati tečajem, ki potekajo ob točno določenem času in na določenem kraju. Namenjen je tudi posameznikom, ki se raje izobražujejo sami kot v skupini in imajo dobro samodisciplino. A to verjetno ne bo težko, saj je analiza pisave zanimiva reč.  Študij na daljavo je torej prilagojen širšemu krogu udeležencev, saj je enostaven in tudi cenejši od tečajev v razredu. Predznanje grafologije ni potrebno.

7. Cena

​Cena za osnovno grafološko izobraževanje na daljavo je 250 evrov. Vključuje: CD s ‘predavanji’, vajami, vmesnimi in zaključnim preizkusom znanja, merilec naklona, merilec za cone, slovar grafoloških izrazov, navodila za odvzem vzorca pisave, mentorsko vodenje in potrdilo o uspešno končanem izobraževanju.

8. Dodatna pojasnila 

za grafološko izobraževanje na daljavo lahko dobite na e-naslovu: , telefonu 030 998 217.