fbpx
Loading...

Dan pišemo z roko, 19. 5. 2016

POROČILO  O SODELOVANJU V AKCIJI ‘RADI PIŠEMO Z ROKO 2016’

 

Pobudo  ‘Radi pišemo z roko’ smo umestili kot eno od akcij v Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 19. maja 2016. To je bilo prvič v 21 letih aktivnosti  TVU na področju vzgoje in izobraževanja, ki jih organizira Andragoški center Slovenije. Akcija je v TVU prinesla svežino, nov pogled, nove izvajalce in novo energijo. Odziv  je presegel naša pričakovanja. V pobudi je sodelovalo prek 60 ustanov, osnovne in srednje šole, tudi vrtci, knjižnice, knjigarna, podjetja, ljudske univerze, univerze za tretje obdobje, društva. Vključenih je bilo okrog 7500 udeležencev iz vseh generacij.  Ministrica za izobraževanje znanost in šport  Maja Makovec Brenčič je izbrala prav našo akcijo v okviru TVU in 19. maja obiskala Vivapen, glavnega pokrovitelja akcije, podprla pobudo in napisala nekaj misli z roko.

 

Zanimivosti iz akcije

 • Učitelji iz osnovnih šol izražajo potrebo, da bi ponovno uvedli lepopis oz. ocenjevanje oblike in vsebine.
 • Otroci so doma zbirali stare razglednice, spominske knjige, odišavljena ljubezenska pisma in obiskali domove starejših ter prisluhnili njihovim izkušnjam glede pisanja z roko.
 • Projekt je povezal župane, župnike, ravnatelje, učitelje,starše, poštarje, gostilničarje, dimnikarje, trgovce v lokalnih okoljih.
 • Pisanje z roko smo povezali s pisanjem osebnih sporočil, predvsem z zahvalo in pohvalo. Še posebej so bili navdušeni starši, ko so jim otroci domov prinesli zahvale in pohvale, ki so jih  napisali pri pouku.
 • Nekatere šole bodo pisanje z roko umestile naslednje leto v Letni delovni načrt šole.
 • Akcija Radi pišemo z roko posega tako v izobraževalno kot v vzgojno področje. Z njo nismo opozorili le na prednost, ki jo prinaša bolj kompleksno sodelovanje možganov pri pisanju z roko, ampak smo ga povezali tudi z zahvalo in pohvalo, kot tipični področji, kjer je pisanje z roko bolj primerno od pisanja za računalnikom.
 • Ministrica je v razgovoru predlagala, da s pobudo seznanimo ravnatelje osnovnih šol na njihovi letni konferenci.
 • Akcijo Radi pišemo z roko so izvajalci bolj povezovali s kaligrafijo kot z grafologijo. Iz tega sklepamo, da se ceni in tudi pogreša lepopis.
 •  Izdelali smo logo akcije Radi pišemo z roko, poseben film Radi pišemo z roko in kazalko za knjige.
 • Vivapen je pripravil nalivna peresa in flomastre z napisom Radi pišemo z roko.
 • Uglednim osebnostim, ki so pisale z roko, je graviral njihova imena na nalivno pero.
 • Kljub temu, da smo pripravili dve sporočili za javnost, se mediji večinoma niso odzvali, razen na lokalnih ravneh.
 • Akcijo bomo zaključili septembra s srečanjem predstavnikov izvajalcev akcije Radi pišemo z roko. Izmenjali bomo izkušnje in oblikovali predloge za aktivnosti v letu 2017.
 • Izdelali smo pingvina z vsebino, zakaj je pisanje z roko koristno. Uporabljali smo ga na različnih dogodkih. Posebnih plakatov nismo izdelali.
 • Podizvajalcem smo svetovali, oz. jih prosili, da umestijo naš logo na svojo spletno stran. Na podlagi pregleda spletnih strani smo ugotovili, da so umestili predvsem logo Tedna vseživljenjskega učenja.
 • Zaključno poročilo za Andragoški center smo pisali v za to posebej pripravljen program, kjer ni bilo prostora za naš logo.
 • Akcijo so podprle številne znane osebnosti, pisatelj Tone Partljič, nevrolog dr. Blaž Koritnik, igralec Marko Mandič, igralka Pia Zemljič, TV voditelj in urednik Mario Galunič, profesor Janez Drobnič, bivša ravnateljica Angelca Likovič, in številni drugi.

 

Večina letošnjih sodelujočih pričakuje, da bomo s projektom nadaljevali v naslednjem letu. Radi bi spodbudili, da so na dan  Radi pišemo z roko vsa obvestila napisana z roko: v šolah, uradih,  da bi bolj množično predstavili grafologijo kot zanimivo sredstvo za spoznavanje ljudi. Želimo vključiti več staršev, da pišejo z roko skupaj z otroci in tako podvojiti število udeležencev, povabiti vse župane,da podprejo pobudo Radi pišemo z roko in tako povežejo lokalno skupnost ob tej akciji, uvesti na vseh osnovnih šolah posebno uro, namenjeno učenju izrekanja in pisanja zahvale in pohvale.

Naj poročilo zaključim z mislijo, ki so jo prispevali otroci v osnovni šoli Otlica pod vodstvom Pavline Bizjak: ‘Brez rok ne gre. Ustvarjene so za objem. In za pisanje z roko’.