fbpx
Loading...

Forenzična preiskava pisav

Za potrebe organizacij in posameznikov ocenjujemo in analiziramo različne tipe dokumentov z namenom ugotavljanja ponaredkov, identifikacije piscev, potrjevanja ali zavračanja avtentičnosti spornih dokumentov.

Pri preiskovanju pisav upoštevamo predvsem naslednja načela:

 • Niti dve osebi nimata enake pisave.
 • Posamezna pisava ima vedno določene spremembe, torej mehanično ni nikoli enaka kot prejšnja.
 • Noben človek ne more prevzeti v celoti pisave drugega pisca, četudi je uspešno posnemal nek vzorec.
 • Ko oseba poskuša posnemati podpis druge osebe, le-ta neizogibno skrije mnogo ali skoraj vse osebne značilnosti.
 • Oseba, ki je posnemala drug podpis, je redko prepoznana po značilnostih, ki jih ima posneman podpis. Zato so pomembni količina in tip primerjalnega gradiva, ki je na voljo.
 • V sporni primerjavi rokopisov bo lahko že samo en poseben element prinesel odločilni zaključek.
 • Če hočemo dokazati, da je oba rokopisa napisala ista oseba, morajo obstajati podobnosti med njima, ki jih ne moremo pripisati naključju in ne sme biti osnovnih nepojasnjenih razlik.
 • Za dokaz, da dva rokopisa ni napisala ista oseba, mora obstajati osnovna neskladnost med njima, ki je ne moremo šteti za naključje, krinko ali psihološki vpliv.
 • Več kot je pogostih in nenavadnih pisnih navad, bolj zanesljivo bo pisec identificiran.
 • Kakovost pisanja je neposredno povezana z gibanjem in bo spremenjena, če bo prišlo do prekinitve v mislih, mišicah ali živcih.· Starosti in spola ni mogoče ugotavljati s pomočjo pisave.
 • Vsaka oseba, ki piše spontano in naravno, ima določene pisalne značilnosti, ki delujejo kot identifikacija. Te značilnosti ni mogoče popolnoma obvladati, razen v omejenem obsegu.
 • Rokopis se – bolj ali manj- v življenju spreminja.
 • Na rokopis vplivajo zdravje, zdravila, poškodbe, fizična kondicija in nenormalno čustveno ali miselno stanje.
 • Oseba porabi več napora, ko piše prikrito ali nenaravno, kot če bi pisala naravno.
 • Možno je zavestno deformirati pisavo, tako da postane neprepoznana.
 • Ponarejevalec ne more izključiti osebnih pisnih značilnosti, če se jih ne zaveda in tudi ne more prevzeti osebnih pisnih značilnosti iz drugega rokopisa, če se tega ne zaveda.
 • Tiskanje in pisanje številk prinaša individualne značilnosti, ki se identificirajo kot običajni rokopisi.
 • Z nekaj izjemami rokopisa v pisani obliki ni mogoče uspešno primerjati z rokopisom v tiskani obliki. Podpise so lahko uspešno primerja z drugimi podpisi, ne z drugimi besedili oz. rokopisi.
 • Če sta dva podpisa identična, je eden nujno digitalni, elektronski ali fotokopiran.

 Za več pojasnil pokličite po telefonu 030 998 217 ali pišite po e-pošti: