fbpx
Loading...

Dan Radi pišemo z roko, 22. 5. 2017

Dan Radi pišemo z roko (RPR) je bil organiziran v okviru Tednu vseživljenjskega učenja 22. maja 2017. Letošnja akcija je bila kakovostno in količinsko boljša od lanske in kaže lep razvojni trend. Brez navdušenja in osebne angažiranosti vseh vključenih to ne bi bilo mogoče.

 

Letos smo pričeli promocijo pobude RPR zgodaj, in sicer na letni konferenci Šole za ravnatelje, ki je bila namenjena pomočnikom ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol v začetku marca v Portorožu. Prek 300 pomočnikom sem v priložnostnih delavnicah predstavila pobudo in še posebej koristi pisanja z roko ter jih povabila k sodelovanju. To povabilo je spodbudilo prijave in tudi veliko predavanj, ki sem jih imela v mesecu maju in juniju po posameznih vrtcih in šolah po Sloveniji.

 

Prvič doslej smo organizirali osrednjo prireditev akcije RPR. Naš gostitelj je bila Ljudska univerza Ajdovščina, ki je skupaj z Grafologiko pripravila lep dogodek, na katerem so županu občine izročili 1500 sporočil občanov vseh starosti, napisanih z roko. Prireditev je pritegnila medijsko pozornost TV Slovenija in POP TV, ki sta v osrednjem dnevniku pripravili prispevek o pomenu pisanja z roko.

 

Prvič smo pripravili tudi zaključno razstavo akcije RPR v šestih velikih izložbenih oknih Ministrstva za notranje zadeve v središču Ljubljane, ki je trajala od 29. maja do 15. junija 2017. Na njem smo predstavili namen akcije, izdelke posameznih podizvajalcev, rokopise številnih oseb, ki so letos pisale stavek: ‘To je moja pisava. Kakšna pa je tvoja?’, rokopise znanih osebnosti, opozorili na pomen zahvale in pohvale v osebnem sporočanju, ipd.

 

Žal nimamo natančnega števila vseh, ki so sodelovali v akciji. V TVU se pri evidentiranju prekrivajo tematski in območni koordinatorji. V Grafologiko kot tematskemu koordinatorju je sodelovanje prijavilo 75 podizvajalcev, a vemo, da jih je bilo bistveno več. Nekateri so poslali prijavo posameznim območnim koordinatorjem za RPR. Ocenjujemo, da je v akciji RPR sodelovalo prek 100 šol, vrtcev, knjižnic, zavodov, društev in drugih ustanov.

 

Veliko prireditev v besedi in sliki  je predstavljenih na naši spletni strani RPR (www.grafologika.si). Naj omenim, da so bile nekatere prireditve letos zelo izvirne. Npr. organizacija delavnice ‘Osvežimo svoj lepopis’, ki so jo pripravili na ŠC Novo mesto Srednji zdravstveni in kemijski šoli, ko so dijake 3. letnika obiskali drugošolci OŠ Šentjernej in se prelevili v učitelje, ki so dijakom popravljali črke in jih učili, kako se pravilno pišejo. V akcijo RPR so se s svojimi rokopisi vključili tudi mladi migranti iz Afganistana in Sirije, ki so nastanjeni v Dijaškem domu Postojna. Na OŠ v Podnanosu so v šolo povabili starše in stare starše, ki so skupaj z otroci pisali z roko. Zavod RS za transfuzijsko medicino pa je krvodajalce v Domžalah povabil, da z roko napišejo, zakaj je dobro darovati kri, ipd.

 

Glede na dosedanje izkušnje je potrebno zavedanje pomena pisanja z roko še posebej usmerjati na mlajše, tj. v vrtce, osnovne in srednje šole, in sicer na učitelje, učence in njihove starše. Zato sem v mesecu aprilu letos pobudo predstavila direktorju Zavoda RS za šolstvo dr. Vinku Logaju in pomočnici direktorja dr. Nataši Potočnik. Pogovarjali smo se o možnostih, da bi v letu 2018 en teden v šolskem letu namenili ozaveščanju pomena pisanja za roko na vseh stopnjah in pri vseh predmetih. Dogovorili smo se, da se ponovno srečamo proti koncu leta.

 

V šolah so številni koordinatorji izrazili mnenje, da bi bilo akcijo RPR lažje voditi v prvi tretjini leta.  Omenjali so, da sta mesec maj in junij polna drugih ‘tradicionalnih’ aktivnosti.

 

Izvedbo akcije sta omogočili podjetji Grafologika in Zorn plus.

 

 

Marijana Jazbec

Vodja akcije RPR