fbpx
Loading...

Izobraževanja s področja forenzične preiskave pisav

Seminar z delavnico (16 ur)

FORENZIČNO PREISKOVANJE PODPISOV, PISAV IN DOKUMENTOV

– vse je v detajlih –

 Namen

 Forenzično preiskovanje pisav/dokumentov je ocenjevanje in analiza različnih tipov pisav/dokumentov, da bi določili ponaredke, identificirali pisce, potrdili ali zavrnili avtentičnost pisav/dokumentov. Ponarejanju so izpostavljene različne listine, npr. pogodbe, oporoke, listine, čeki, šolski zapisi, drugi finančni dokumenti, tudi zdravniška poročila.

 Kakšna je razlika med grafologom in forenzičnim preiskovalcem? Forenzični preiskovalec in grafolog delata podobne stvari, a z različnim namenom. Grafološke analize so namenjene ocenjevanju osebnostnih lastnosti in so torej neuporabne pri forenzičnih preiskavah. Po drugi strani pa je znanje grafologije v veliko pomoč pri študiju pisav/dokumentov, saj ima grafolog že izostreno oko za podrobnosti v pisalnih potezah. Kajti pri forenzičnem preiskovanju pisav je vse v detajlih.

 Na delavnici boste s pomočjo predavanj, individualnega in skupinskega dela, spoznali načela, pomembna za preiskovanje spornih pisav, osnovne in kompleksne pisne značilnosti. Posebno pozornost bomo namenili primerjavi rokopisov, učili se bomo ocenjevati sporne podpise, prikrite pisave in domnevne ponaredke. Spoznali boste, kako priti do zanesljivega mnenja o ponaredku.

 Vsebina

 Uvod v forenzično preučevanje podpisov, pisav in dokumentov.

 • Kaj identificira pisavo in katera načela upoštevamo?
 • Naprave, ki jih potrebujemo za forenzično preiskovanje dokumentov.
 • Primarne značilnosti pisave.
 • Kaj so ponaredki?
 • Merjenje pisave: ocena na prvi pogled je pogosto napačna ocena.
 • Kompleksne pisalne značilnosti: gibanje, ritem, hitrost.
 • Kakovost pisalne linije: tresoča, spontana, premišljena?
 • Spreminjanje pisave: ne pozabiti na naravno spremenljivost v pisavi.
 • Standardi za primerjanje: dokazno gradivo.
 • Proučevanje podpisa: kaj je najtežje ponarediti?
 • Proces forenzične preiskave pisav.
 • Primerjava posebnih rokopisnih značilnosti.
 • Pisalo in papir: brez digitalnega mikroskopa bo težko.
 • Fotokopije in drugi neoriginalni dokumenti: naredimo vse, da najdemo original!
 • Anonimna sporočila – kako prikriti svojo identiteto?
 • Kako ponarejevalci spreminjajo dokumente in pisave?
 • Izdelava mnenj in zaključkov: ključno je imeti dovolj pravega primerjalnega gradiva.

 Predavateljica: mag. Marijana Jazbec

2-4 urno predavanje

ZAKAJ PODPIS, ČE JE ŽE PRSTNI ODTIS

– ponarejanje podpisov –

 Namen

 Vsaka pogodba, listina, torej prav vsak pravni akt, ima vsaj en podpis. Za vsakim podpisom je določena oseba. Razviti podpis je zelo osebna stvar. Ko se podpišete na osebno izkaznico, kreditno kartico, pogodbo ali potni list, se simbolno predstavite, kdo ste; izrazite odgovornost za to, kar ste podpisali. Zato podpis in ne prstni odtis!

 Zaradi pomena, ki ga ima podpis, je le-ta pogosto predmet ponarejanja. Nekatere podpise je bolj enostavno ponarejati kot druge. A usposobljeni ponarejevalci znajo ponarediti tudi najbolj komplicirane podpise.

 Forenzično preiskovanje podpisov, se vselej nanaša na kriminalna dejanja. Pri ponarejanju je namen goljufati; gre za finančno ali materialno korist. Obstajajo številni razlogi za ponarejanje podpisov. Največkrat želi pisec skriti identiteto.

 Je podpis izviren ali ponarejen?

 • Je dokument ponarejen in če je, ga je ponaredila prav določena oseba?
 • Je ista oseba avtor več dokumentov?Je nekdo vodil roko, ko je oseba podpisovala listino?
 • Kaj je napisano pod prečrtanim delom rokopisa?

 V javnosti velja zgrešeno mnenje, da so pri identifikaciji pisav temelj primerjav posamezne črke. So, a imajo relativno majhno identifikacijsko vrednost. Veliko pomembnejši so ritem v pisavi, hitrost, gibanje pisalnih potez.

 Program

 Forenzična preiskava pisav/dokumentov.

 • Osnovne pisalne značilnosti.
 • Načela ugotavljanja istovetnosti pisav.
 • Vrste ponaredkov in njihovo prepoznavanje.
 • Proces preučevanja spornega dokumenta.
 • Pomen primerjalnih standardov.
 • Razprava ob primeru spornega podpisa.

 Predavateljica: mag. Marijana Jazbec

 2-4 urno predavanje

STAREJŠI PIŠEJO POČASI

– priložnosti za ponarejevalce podpisov –

Ena od pomembnih značilnost staranja je zmanjšanje motoričnih spretnosti. Tipično zmanjšanje motorične koordinacije vodi k problemom hoje, vključno z vzdrževanjem ravnovesja. Padci in poškodbe so pogosto posledica prav izgube ravnotežja in motorične koordinacije. Še več, to vodi k splošnemu zmanjšanju kakovosti življenja, ker ne moremo več opravljati enostavnih del kot so pisanje z roko, prijemanje majhnih stvari, delo z njimi, šivanje, ipd., kar mlajšim ni problem. Lahko upočasnite ta proces? Seveda! Več pišite z roko!

 Vsaka pogodba, listina, torej prav vsak pravni akt, ima vsaj en podpis. Za vsakim podpisom je določena oseba. Zaradi pomena, ki ga ima podpis, je le-ta pogosto predmet ponarejanja. Nekatere podpise je bolj enostavno ponarediti kot druge. Če se pisec podpiše počasi, je ta podpis lažje ponarediti, kot če se podpiše hitro. Pri ponarejanju je namen goljufati; gre za finančno ali materialno korist. Obstajajo številni razlogi za ponarejanje pisav. Je podpis izviren ali ponarejen? Je dokument ponarejen in če je, ga je ponaredila prav določena oseba? Je ista oseba avtor več dokumentov? Je nekdo vodil roko, ko je oseba podpisovala listino? Kaj je napisano pod prečrtanim delom rokopisa?

 Na delavnici bomo usmerili pozornost v prepoznavanje značilnosti ponarejenih podpisov in poudarili, kaj lahko vsak sam naredi, da se ponarejanju svojega podpisa izogne.

 Program

 Zmanjšanje motorične koordinacije pri starejših.

 • Pisava kot fina motorična spretnost.
 • Primarne in kompleksne značilnosti pisave.
 • Počasno pisavo je lažje ponarejati kot hitro.
 • Zakaj podpis, če je že prstni odtis?
 • Načini ponarejanja podpisov.
 • Kaj ponarejevalci najpogosteje naredijo pri podpisih?
 • 13 praktičnih nasvetov za prepoznavanje ponaredkov.

 Predavateljica: mag. Marijana Jazbec