fbpx
Loading...

Grafološka analiza

V Društvu v okviru Grafološke sekcije opravljamo grafološke analize in izvajamo izobraževanje. Člani grafološke sekcije se srečujejo vsak drugi četrtek v pisarni Društva v Srednji trgovski in aranžerski šoli v Ljubljani, Poljanska 28 a. Tu razpravljajo o različnih vidikih analize pisave in analizirajo konkretne pisave.

V Grafološki sekciji lahko sodeluje vsak, ki je član Društva Radi pišemo z roko in je poravnal članarino za tekoče leto.

Grafološko analizo pisave praviloma dopolnjujemo s testi osebnosti, motivacijskimi preferencami in kariernim razgovorom z namenom, da bi čim bolje predstavili potencial oz. prednosti in možne pomanjkljivosti določene osebe. 

Osebnosti/kompetenčni profil osebe vsebuje naslednja poglavja:

Splošni osebni slog.

Odnosi z drugimi.

Temeljne kompetence osebe.

Kako motivirati osebo.

Kako ‘shajati’ z osebo.

Prednosti.

Pomanjkljivosti.

Predlogi za razvoj osebe.

Osebnostni/kompetenčni profil osebe pokaže, kaj je v osebi najboljšega, kar je osnova za njen/njegov nadaljnji razvoj in/ali poklicno usmeritev.

Smiselno je namreč razvijati prav tista področja, s katerimi so povezani interesi, cilji, spretnosti in sposobnosti določene osebe.

Cena izdelave osebnostnega/kompetenčnega profila je 380 evrov, študentom nudimo 50% popust. Pojasnila lahko dobite po telefonu 030 998217 ali po e pošti: